• Lillestrøm kulturkonferanse 2023
 • Var dette verdt å få med seg? | Lillestrøm kulturkonferanse 2023

  25. oktober 2023 arrangerer Lillestrøm kommune for andre gang en nasjonal kulturkonferanse. Her er årets konferanseprogram

  Kjøp billett

   

  Side 1 program for Lillestrøm kulturkonferanse
  Side 2 program for Lillestrøm kulturkonferanse
  Side 3 program for Lillestrøm kulturkonferanse
  Side 4 program for Lillestrøm kulturkonferanse

   


  Lillestrøm kulturkonferanse - 25. oktober 2023 

  Var dette verdt å få med seg? Kvalitet i kulturopplevelser og kuratering 

   

  DEL 1 | 09.00-14.30 | FELLESSESJON

  09.00: Registrering og kaffe

  09.30: Konferansen starter

  Kunstnerisk innslag | UNG TEKST, Unge Viken Teater

  Velkommen | Sølvi Tellefsen og Henning Mongstad, Lillestrømbibliotekene

  Styring vs. selvstyre 1 | Kulturtanken v/Matias Hilmar Iversen (direktør)

  • Kulturtanken forvalter DKS-ordningen som gir landets elever mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Skolekonsertordningen har vært gjenstand for store endringer som har hatt betydning for musikkfeltet. Rikskonsertene har blitt Kulturtanken, fylkene står friere til å velge format på besøkene og det finnes ikke lenger et statlig produksjonshus. Endringene har blitt møtt av både heiarop og sterk kritikk. Hva kan vi lære av de ulike modellene?

  Styring vs. selvstyre 2 | Riksteatret v/Arne Nøst (teatersjef)

  • Riksteatret er til for at folk skal ha tilgang til scenekunst av høy kvalitet – samme hvor i landet de bor. Loven om Riksteatret ble vedtatt allerede i 1948 og de har siden 1949 spilt over hele landet. Riksteatret har ingen fast tilsatte skuespillere, men engasjerer profesjonelle frilansere og skuespillere fra andre teatre. Hvorfor er det fortsatt, etter 75 år, viktig med et statlig tungt finansiert landets teater?

  Styring vs. selvstyre 3 | Kulturdirektoratet v/Guri Langmyr Iochev (seksjonsleder)

  • Kulturdirektoratet gir statlige tilskudd til kunst og kultur over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturdirektoratet har også omfattende forvaltningsoppgaver på institusjonsfeltet, kreativ næring, mangfoldskoordinering, kunnskapsutvikling, sekretariatsoppgaver m.m. Hvordan kan Kulturdirektoratet bidra til at kulturlivet oppleves tilgjengelig, representativt og relevant? Er det fortsatt viktig med et overordnet statlig blikk? 

  11.15 - 11.30 pause 

  Private arrangører - en styrke eller svakhet for bredde i kulturtilbudet? | Fjord Oslo v/kunstnerisk leder og grunnlegger Anastasia Isachsen

  • Fjord Oslo regnes som en av de fremste lyskunstfestivalene i Europa. Festivalen inviterer noen av verdens mest anerkjente lyskunstnere til å forvandle Oslos gater til en gigantisk lysutstilling som er åpen for alle. Er private midler og engasjement med på styrke mangfoldet i kulturtilbudet eller underbygger det i størst grad allerede etablerte uttrykk og aktiviteter?

  Hva kjennetegner suksess og kvalitet? | Kulturkvartalene i Lillestrøm

  • I kulturkvartalene i Lillestrøm ligger Kultursenteret som er avhengig av billettinntekter og kommersielle produksjoner. Vegg i vegg ligger Nitja, som presenterer strengt kuraterte samtidskunstutstillinger. Biblioteket skal på sin side formidle gratis kunst- og kulturopplevelser for alle.

  Samtale

  • Samtale mellom Lars Otto Ullereng (daglig leder, Lillestrøm kultursenter), Kathrine Wilson (direktør, Nitja) og Henning Mongstad (prosjektleder, Lillestrømbibliotekene) Samtaleleder: Christian Dyresen, Kulturmeglerne

  Kvalitetsbegreper – kuratorstyrt vs. formidlingsstyrt

  • Ligger kvaliteten i den kuraterte utstillingen, i møte med publikum eller begge? Hva sier kuratoren og hva tenker kunstneren?

  Samtale

  • Samtale mellom Ingvild Krogvig (kurator, Nasjonalmuseet), Kari Ramnefjell (teatersjef, Unge Viken Teater) og Behzad Farazollahi (kunstner). Samtaleleder: Sidsel Bjerke Hommersand 

  12.40 - 13.40: lunsj 

  Kunst, kultur og ytringsfrihet | Fritt Ord v/Joakim Lie (prosjektleder)

  • Fritt Ord arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Hvilken rolle spiller kunst og kultur for ytringsfriheten? Er kommunen sitt ansvar bevisst?

  Anmeldelse: ja, takk. Kritikk: nei, takk.

  • Har pressen et ansvar for å for at innbyggere skal få informasjon om kulturopplevelser innenfor ulike kunstuttrykk? Hvilket kulturansvar? Hvilken rolle spiller anmeldelse og kritikk for kunstopplevelsen?

  Samtale

  • Samtale mellom Trine Kjuus (Romerikes Blad), Danby Choi (Subjekt), Ida Eliassen-Coker (Altså) og Ine Hoem (artist, komponist). Samtaleleder: Audun Vinger 

   

  DEL 2 | 14.40 - 16.10 | PARALLELLSESJONER 

  A) BIBLIOTEKETS ROLLE (i samarbeid med Viken fylkesbibliotek)

  Innledning | Viken fylkesbibliotek v/Heidi Hovemoen (fylkesbiblioteksjef)

  Biblioteket som uavhengig arena og arbeidsplass | Panelsamtale

  • Lov om folkebibliotek slår fast at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena som fremmer ytringsfrihet og debatt. Hva skjer når de ekstreme stemmene ønsker seg en plass i bibliotekenes program? Har de ansatte rett til å føle seg trygge på jobb?

  Samtale

  • Samtale mellom Jenny Dellegård (hovedtillitsvalgt og leder, Fagforbundet Deichmanklubben), Kim Tallerås (førsteamanuensis, OsloMet) og Andreas Galtung (professor i juss, Høgskolen Innlandet). Samtaleleder: Stian F. Kristensen.

  Ytringsfrihet eller kommunikasjonsplattform? | Fredrikstad bibliotek v/Perry Aarti Olsen

  • Bok & Politikk er en ufiltrert podkast fra Fredrikstad bibliotek hvor lytteren blir bedre kjent med lederne i de lokale politiske partiene. Biblioteket er en populær debattarena, men hva skjer når politikere får lov til å bruke bibliotekets kanaler uten motstand fra andre politiske kandidater?

  Biblioteket som stedsutvikler | Kulturmeglerne og Rodeo arkitekter

  • Hvilke strategier og tiltak bør biblioteket gjennomføre for å nå flere brukergrupper? Hva menes med at bibliotekene i Lillestrøm kommune, foruten det nye hovedbiblioteket i Lillestrøm sentrum, i stor grad representerer et gårsdagens paradigme for folkebibliotek?  

   

  B) KULTUR = ATTRAKTIVT (i samarbeid med Norsk kulturforum, NOKU)

  Introduksjon | Monica Larsson (generalsekretær NOKU)

  Velkommen | Kjartan Berland (ordfører i Lillestrøm kommune)

  Peer Gynt på Gålå | May Brit Støve (adm. direktør)

  • Kulturfestivalen Peer Gynt har en snart 100-årig historie, og har vært arrangert årlig siden 1967. Årlig besøker nærmere 30.000 festivalen. Utendørsoppsetningen av «Peer Gynt på Gålå» har vært fremført ved Gålåvatnet årlig siden 1989, og gir store ringvirkninger i hele Gudbrandsdalen. Hvilken betydning har kulturfestivalen Peer Gynt for Vinstra, Gålå og hele Gudbrandsdalen?

  Stavanger kommune | Lena Antonius (prosjektleder)

  • Stavanger er en solid kulturby og kulturkommune, med både regionteater, konsertscener, arrangementsareaer og museer. Byen og kommunen har lang tradisjon for å satse på kultur, og når byen fyller 900 år i 2025 står nettopp kulturopplevelser i sentrum: Jubileet skal bidra til å bygge identitet hos innbyggerne i Stavanger-regionen, ved å skape tilhørighet, tillit og fellesskap.

  Lillestrøm kommune - årets kulturkommune | Anne-Berit Haavind, kommunalsjef kultur

  • Lillestrøm kommune er for perioden 2023-2025 kåret til årets kulturkommune. Hvilke grep har kommunen tatt og hvilke planer har Lillestrøm kommune for de neste årene? 

  Panelsamtale

  • Samtale mellom May Brit Støve (Peer Gynt), Lena Antonius (Stavanger kommune) og Anne-Berit Haavind (Lillestrøm kommune). Samtaleleder: Monica Larsson (NOKU)

   

  Kveldsprogram

  16:30: Kuratoromvisning @Nitja

  • Martine petrelli i "To Break Up With Forms"

  16:30: Omvisning @Kulturskolen

  16:30: Omvisning @Villa Cara

  17:15: Teaterforestilling @Tellus

  • Unge Viken Teater "Kameleonene"

  18:00: Kunstnersamtale @Lillestrøm Bibliotek

  • Tobias Santelmann

  18:00: Kuratoromvisning @Nitja

  • Martine petrelli i "To Break Up With Forms"

  19:00: Treretters festmiddag @Scene 5

  20:30: Dessert og åpen bibliobar @Lillestrøm bibliotek

  21:00: Konsert og bibliobar @Lillestrøm bibliotek

  • Minikonsert med Lillestrøm kulturskole
  • The Young Suffering Ensembla
  Kjøp billett

   

  Musikkgruppe

  Var dette verdt å få med seg? | Lillestrøm kulturkonferanse 2023 tilbys av